ZAKELIJKE INFORMATIE


TARIEVEN

Tarieven voor de diëtist, ergotherapie, fysiotherapie en logopedie worden vastgesteld via de zorgverzekeringswet.

NADERE BIJZONDERHEDEN

Diëtetiek Dieetbegeleiding wordt vergoed vanuit het basispakket, indien er sprake is van een medische noodzaak. Iedere zorgverzekeraar vergoed in ieder geval 3 uren dieetbegeleiding. Daarnaast is het mogelijk dat u extra vergoeding krijgt vanuit uw aanvullende verzekering.  Er zijn contracten met alle zorgverzekeraars. Klik hier voor meer informatie.
Ergotherapie (Kinder-) ergotherapie zit voor 10 uur in de basisverzekering en soms ook nog extra uren in de aanvullende verzekering (check hiervoor uw polis). De tarieven staan hier vermeld.
Fysiotherapie

Kinderfysiotherapie wordt 18 keer vergoed uit de basisverzekering. De vergoeding voor kinderen tot 18 jaar is als volgt:

•Kinderen met een niet-chronische aandoening: maximaal 18 behandelingen

•Kinderen met een chronische aandoening: alle behandelingen.

Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie. Indien er meer behandelingen noodzakelijk zijn kan deze worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de ouders/verzorgers.
Logopedie De kosten voor logopedische behandelingen voor kinderen tot 18 jaar, voorgeschreven door uw huisarts, KNO-arts, tandarts, orthodontist of medisch specialist, worden door de zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering.
Orthopedagogiek 
Kosten voor de orthopedagoog worden vergoed door de gemeente waar u woonachtig bent, mits u in het bezit bent van een verwijsbrief. Voor de orthopedagoog heeft u een verwijzing nodig van de huisarts, kinderarts, medisch specialist, gemeentelijk gebiedsteam of gecertificeerde instelling.

VERWIJSBRIEF


Bij de eerste afspraak vragen wij u een geldig legitimatiebewijs, de zorgpas en een verwijsbrief mee te nemen. Dit geldt voor alle disciplines.

 

Tevens is het mogelijk om aan te melden zonder verwijzing; de kosten zijn in dat geval voor eigen rekening

Klik hier voor een verwijsbrief voor het Kind en Jeugd Team Dokkum.