ALGEMEEN


Binnen het Kind- en Jeugd Team Dokkum worden kinderen en jongeren van 0-18 jaar op professionele wijze geadviseerd en begeleid vanuit verschillende disciplines. De zorgspecialisten zijn: een diëtiste, kinderfysiotherapeuten, een kinderergotherapeute, een logopediste en een orthopedagoog. Allen zijn opgeleid en ervaren op het gebied van kinderen en jongeren. Er wordt bij voorkeur nauw samen gewerkt met de ouders en, indien wenselijk, met de school. Door deze afstemming wordt er effectieve hulp geboden en wordt de hulpvraag efficiënt beantwoord.

 

Wij streven als Kind- en Jeugdteam Dokkum naar een persoonlijke benadering en bieden afstemming tussen de verschillende zorgverleners, middels korte lijnen.

 

Voor het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen via onderstaand telefoonnummer, via mail (info@kjtd.nl) of via ons contactformulier.