DISCIPLINES


DIËTIST


Een kinderdiëtist heeft zich gespecialiseerd in kinderen. Voor een goede gezondheid en groei bij kinderen speelt voeding een belangrijke rol. Een kinderdiëtist geeft adviezen en informatie over de voeding die bij kinderen past. Met name bij kinderen is het van belang dat het plezier in het eten voorop blijft staan.

 

Bij voeding- en eetproblemen, buikklachten, voedselovergevoeligheid, kritisch eetgedrag en problemen in de groei en het gewicht, kan begeleiding van de kinderdiëtist ingeschakeld worden.

 

ERGOTHERAPEUT


Ergotherapie is gericht op het mogelijk maken van het handelen, zodat participatie (het deelnemen van mensen aan het dagelijks en maatschappelijk leven) gerealiseerd wordt ten behoeve van gezondheid en welzijn. Als kinderergotherapeut kijk je naar het dagelijks handelen van een kind. Wanneer handelingen niet vanzelf gaan, kan dit invloed hebben op het niet volledig kunnen meedoen van een kind in zijn eigen omgeving . Hierbij kun je denken aan:, aankleden, schrijven, eten, spelen, zitten, concentreren in de klas, fietsen, (huishoudelijk) werk of hobby’s. Deze activiteiten kunnen zich afspelen thuis, op school of in de directe omgeving (buurt of sportclub) van het kind.


LOGOPEDIST


Veel mensen denken bij logopedie aan spraakles. Dat klopt: logopedisten helpen onder andere mensen met een spraakprobleem, maar logopedisten doen nog veel meer! Logopedie is een paramedisch beroep. De logopedie houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. Logopedie houdt ook in: hulp bieden bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is meer dan praten alleen. Communicatie heeft vele uitingsvormen, waaronder taal, lezen en spelling, gebaren, spraakafzien en ondersteunde communicatie. Naast behandeling geeft de logopedist ook adviezen en informatie.

 

Een (preverbaal-) logopedist kan tevens worden ingezet bij eet- en drink problemen bij jonge kinderen en baby’s.


ORTHOPEDAGOOG


Kinderen en adolescenten van 0-18 jaar kunnen bij de orthopedagoog terecht voor diagnostiek en behandeling bij diverse sociale, emotionele, gedrags-, leer- en lichamelijke problemen. Dit kan op verwijzing van de huisarts, kinderarts, medisch specialist, gemeentelijk gebiedsteam of gecertificeerde instelling. De diagnostiek is gericht op het verwerven van inzicht. De behandeling vindt plaats in de vorm van Cognitieve Gedrags Therapie, EMDR of Systeemtherapie en richt zich op klachtenreductie en (zelf)vertrouwen.

 

U kunt hierbij denken aan:

 • Sociale ontwikkeling: geringe weerbaarheid, sociaal onhandig, verlegen, gepest worden, geen vrienden, sociaal angstig
 • Emotionele ontwikkeling: (faal)angst; somber, negatief zelfbeeld; verwerkingsproblemen na verlies of trauma, overprikkeling
 • Gedrag: onrustig gedrag, vaak ruzie maken, driftbuien, agressie, dwanghandelingen of - gedachten
 • Eetproblemen: moeilijk of veel eten, overgevoeligheid voor bepaalde vormen van voeding, over- of ondergewicht
 • Slaapproblemen: moeilijk in- en doorslapen
 • Leerproblemen: werkhouding, concentratieproblemen, motivatieproblemen, overvraging, ondervraging, hoogbegaafdheid, moeite met planning en organisatie van huiswerk
 • Opvoedings-/ondersteuningsvragen: hoe ga ik om met driftbuien, met mijn puberzoon/-dochter, hoe help ik mijn kind om een positiever zelfbeeld te ontwikkelen
 • Lichamelijke klachten: moeheid, buikpijn, hoofdpijn, zindelijkheid, om gaan met een lichamelijke beperking
 • Indien er (in het verleden) ADHD, PDD-NOS, Autisme, hechtingsstoornis of een andere kwetsbaarheid is vastgesteld en er (in een nieuwe ontwikkelingsfase) ondersteuning nodig is.

FYSIOTHERAPEUTEN


Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Hierdoor hebben kinderen meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij kinderfysiotherapie. Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tussen 0 en 18 jaar.

 

Waarmee kan een kinderfysiotherapeut helpen?

 •  Jonge kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren kunnen daar veel last van hebben. Lichamelijk, maar ook sociaal. Bijvoorbeeld moeite hebben met spelen op het schoolplein, of niet mee kunnen komen in de gymles. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die kinderen onder de knie moeten krijgen. Sommige kinderen hebben daarbij extra hulp nodig, omdat het niet vanzelf gaat
 • Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind angstig zijn om te bewegen of een slechte of slappe lichaamshouding hebben. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, met schrijven of het bijbenen van het tempo van de klas. Kortom, bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep.