WERKWIJZE


Wilt u meer informatie over de werkwijze en het aanbod van het Kind- en Jeugdteam Dokkum, dan kunt u telefonisch of via de mail (info@kindenjeugdteamdokkum.nl) vrijblijvend contact met ons opnemen. U kunt hiervoor ook het contactformulier op deze website gebruiken. 

AANMELDEN


U kunt uw kind bij voorkeur aanmelden via de website, maar via de mail of telefonisch via een van onze behandelaars is ook mogelijk. Na de aanmelding nemen wij contact met u op voor een intakegesprek en wordt u een vragenlijst toe gezonden (indien u vragen heeft naar aanleiding van de vragenlijst, of moeilijkheden ondervindt bij het invullen ervan, bel of mail gerust). Na de intake vindt er in het team overleg plaats en wordt bepaald welke vorm van zorg passend is voor uw kind. U wordt hiervan op de hoogte gebracht.

ONDERZOEK EN BEHANDELING


De betreffende behandelaar(s) gaat/gaan het kind onderzoeken. Na afloop worden de resultaten in het team besproken en wordt er, indien nodig, een behandelplan opgesteld. Deze zal met u (en de jeugdige) besproken worden. Na goedkeuring zal de behandeling starten, waarbij u als ouder betrokken wordt. Na afloop worden de resultaten met u als ouders (en de jeugdige) besproken en wordt er afgesloten.